Con người ta quả là một sinh vật kỳ lạ. Chỉ cần vài câu nói, vài lời động viên và vài thứ rất chẳng có giá trị gì đều có thể khiến cho người ta có một động lực thật lớn.

:”>


W. K.

Tư niệm thị nhất thủ ca

Tác từ: vũ nhu ( vương xuân hoa )

Tác khúc: địch tĩnh vĩ

Biên khúc: địch tĩnh vĩ

Tự tòng nhĩ sấm nhập ngã đích sinh hoạt

Tiện điểm nhiên liễu tâm trung đích ái hỏa

Vi nhĩ si tình vi nhĩ cuồng

Vi nhĩ trứ liễu ma

Tự tòng nhĩ vi ngã hứa hạ thừa nặc

Ngã khai thủy sáo thượng ái đích gia tỏa

Vi nhĩ khiên quải vi nhĩ thương

Vi nhĩ nhi lạc mịch

Tư niệm thị nhất thủ ca

Tha việt xướng việt tịch mịch

Bất kiến nhĩ đích mỗi nhất khắc

Tâm tiện thành hoang mạc

Tư niệm thị nhất thủ ca

Tha việt xướng việt nan quá

Một hữu nhĩ đích nhật tử lý

Ngã cai chẩm ma quá

Tự tòng nhĩ vi ngã hứa hạ thừa nặc

Ngã khai thủy sáo thượng ái đích gia tỏa

Canh đa canh tường tận ca từ tại ※ Mojim. com ma kính ca từ võng

Vi nhĩ khiên quải vi nhĩ thương

Vi nhĩ nhi lạc mịch

Tư niệm thị nhất thủ ca

Tha việt xướng việt tịch mịch

Bất kiến nhĩ đích mỗi nhất khắc

Tâm tiện thành hoang mạc

Tư niệm thị nhất thủ ca

Tha việt xướng việt nan quá

Một hữu nhĩ đích nhật tử lý

Ngã cai chẩm ma quá

Tư niệm thị nhất thủ ca

Tha việt xướng việt tịch mịch

Bất kiến nhĩ đích mỗi nhất khắc

Tâm tiện thành hoang mạc

Tư niệm thị nhất thủ ca

Tha việt xướng việt nan quá

Một hữu nhĩ đích nhật tử lý

Ngã cai chẩm ma quá

Ngã cai chẩm ma quá

Thương tâm Thái Bình Dương


伤心太平洋

作曲:中岛美雪 演唱:任贤齐
离开真的残酷吗
或者温柔才是可耻的
或者孤独的人无所谓
无日无夜无条件
前面真的危险吗
或者背叛才是体贴的
或者逃避比较容易吧
风言风语风吹沙…
往前一步是黄昏
退后一步是人生
风不平浪不静心还不安稳
一个岛锁住一个人

我等的船还不来
我等的人还不明白
寂寞默默沉没沉入海
未来不在我还在
如果潮去心也去
如果潮来你还不来
浮浮沉沉往事浮上来
回忆回来你已不在
一波还未平息
一波又来侵袭
茫茫人海狂风暴雨
一波还来不及
一波早就过去
一生一世如梦初醒
深深太平洋底 深深伤心

Rời đi thật sự tàn khốc sao

Hoặc là ôn nhu mới là đáng xấu hổ đích

Hoặc là cô độc đích nhân không sao cả

Không ngày nào vô đêm vô điều kiện

Phía trước thật sự nguy hiểm sao

Hoặc là phản bội mới là săn sóc đích

Hoặc là trốn tránh có điều,so sánh dễ dàng đi

Tin đồn gió thổi sa. . .

Đi phía trước từng bước là hoàng hôn

Lui ra phía sau từng bước là người sinh

Phong bất bình lãng không tĩnh tâm còn không an ổn

Một cái đảo khóa lại một người

Ta chờ đích thuyền còn chưa

Ta chờ đích nhân còn không rõ

Tịch mịch yên lặng chìm nghỉm chìm vào hải

Tương lai không ở ta còn ở

Nếu triều đi tâm cũng đi

Nếu triều đến ngươi còn chưa

Di động chìm nổi chìm chuyện cũ nổi lên

Nhớ lại trở về ngươi đã không ở

Nhất ba còn chưa bình ổn

Nhất ba lại đây xâm nhập

Mờ mịt biển người mưa rền gió dữ

Nhất ba còn không kịp

Nhất ba đã sớm qua đi

Cả đời một đời như ở trong mộng mới tỉnh

Thật sâu Thái Bình Dương để thật sâu thương tâm

Phạn Xướng – Âm Tần Quái Vật


Phạn Xướng

Âm Tần Quái Vật

[ Chính từ ]

1.

Đốt vạn nén Tạng hương, khói xanh như ai thán

Chuyển kinh đồng trăm vòng, Như Lai vẫn hững hờ

Ta quỳ gối trước Phật tổ, hỏi số mệnh vô thường

Tuyết lại đọng mấy tầng, tràng hạt rơi đầy trên đất

Đốt nghìn nén tạng hương, khói xanh như tiếc nuối

Ta quỳ trước Phật tổ, cầu tha tội nhân duyên kiếp này

Hồng trần mấy độ, tràng hạt đứt đoạn

Quay kinh luân vang vang, xướng phạn ca một đêm, ta đem tưởng niệm khắc trên tuyết trắng

Đợi nhật nguyệt xoay vần, tuyết tích thành dòng sông, tưởng niệm đã  nhập Niết bàn

Quay kinh luân vang vang, xướng phạn ca một đêm, ta chờ người ngoảnh lại nơi ngã ba đường

Ta ngồi dưới chân Phật, nửa tựa vào tà dương, tóc xanh dài như núi xa

[ Độc thoại ]

Hắn lại ở đó hát bài hát này, dành cho tình nhân đang say ngủ trên thiên giới của hắn

Phụ thân – Khoái tử huynh đệ


Phụ thân ca từ

Khoái tử huynh đệ – phụ thân

Từ khúc: khoái tử huynh đệ

Tổng thị hướng nhĩ tác thủ khước bất tằng thuyết tạ tạ nhĩ

Trực đáo trường đại dĩ hậu tài đổng đắc nhĩ bất dung dịch

Mỗi thứ li khai tổng thị trang tố khinh tùng đích dạng tử

Vi tiếu trứ thuyết hồi khứ ba chuyển thân lệ thấp nhãn để

Đa tưởng hòa tòng tiền nhất dạng khiên nhĩ ôn noãn thủ chưởng

Khả thị nhĩ bất tại ngã thân bàng thác thanh phong sao khứ an khang

Thì quang thì quang mạn ta ba bất yếu tái nhượng nhĩ tái biến lão liễu

Ngã nguyện dụng ngã nhất thiết hoán nhĩ tuế nguyệt trường lưu

Nhất sinh yếu cường đích ba ba ngã năng vi nhĩ tố ta thập yêu

Vi bất túc đạo đích quan tâm thu hạ ba

Tạ tạ nhĩ tố đích nhất thiết song thủ xanh khởi ngã môn đích gia

Tổng thị kiệt tẫn sở hữu bả tối hảo đích cấp ngã

Ngã thị nhĩ đích kiêu ngạo mạ hoàn tại vi ngã nhi đam tâm mạ

Nhĩ khiên quải đích hài tử a trường đại lạp ~~~~~

Đa tưởng hòa tòng tiền nhất dạng khiên nhĩ ôn noãn thủ chưởng

Khả thị nhĩ bất tại ngã thân bàng thác thanh phong sao khứ an khang

Thì quang thì quang mạn ta ba bất yếu tái nhượng nhĩ tái biến lão liễu

Ngã nguyện dụng ngã nhất thiết hoán nhĩ tuế nguyệt trường lưu

Nhất sinh yếu cường đích ba ba ngã năng vi nhĩ tố ta thập yêu

Vi bất túc đạo đích quan tâm thu hạ ba

Tạ tạ nhĩ tố đích nhất thiết song thủ xanh khởi ngã môn đích gia

Tổng thị kiệt tẫn sở hữu bả tối hảo đích cấp ngã

Ngã

Phụ thân ca từ

Khoái tử huynh đệ – phụ thân

Từ khúc: khoái tử huynh đệ

Tổng thị hướng nhĩ tác thủ khước bất tằng thuyết tạ tạ nhĩ

Trực đáo trường đại dĩ hậu tài đổng đắc nhĩ bất dung dịch

Mỗi thứ li khai tổng thị trang tố khinh tùng đích dạng tử

Vi tiếu trứ thuyết hồi khứ ba chuyển thân lệ thấp nhãn để

Đa tưởng hòa tòng tiền nhất dạng khiên nhĩ ôn noãn thủ chưởng

Khả thị nhĩ bất tại ngã thân bàng thác thanh phong sao khứ an khang

Thì quang thì quang mạn ta ba bất yếu tái nhượng nhĩ tái biến lão liễu

Ngã nguyện dụng ngã nhất thiết hoán nhĩ tuế nguyệt trường lưu

Nhất sinh yếu cường đích ba ba ngã năng vi nhĩ tố ta thập yêu

Vi bất túc đạo đích quan tâm thu hạ ba

Tạ tạ nhĩ tố đích nhất thiết song thủ xanh khởi ngã môn đích gia

Tổng thị kiệt tẫn sở hữu bả tối hảo đích cấp ngã

Ngã thị nhĩ đích kiêu ngạo mạ hoàn tại vi ngã nhi đam tâm mạ

Nhĩ khiên quải đích hài tử a trường đại lạp ~~~~~

Đa tưởng hòa tòng tiền nhất dạng khiên nhĩ ôn noãn thủ chưởng

Khả thị nhĩ bất tại ngã thân bàng thác thanh phong sao khứ an khang

Thì quang thì quang mạn ta ba bất yếu tái nhượng nhĩ tái biến lão liễu

Ngã nguyện dụng ngã nhất thiết hoán nhĩ tuế nguyệt trường lưu

Nhất sinh yếu cường đích ba ba ngã năng vi nhĩ tố ta thập yêu

Vi bất túc đạo đích quan tâm thu hạ ba

Tạ tạ nhĩ tố đích nhất thiết song thủ xanh khởi ngã môn đích gia

Tổng thị kiệt tẫn sở hữu bả tối hảo đích cấp ngã

Ngã

Phụ thân ca từ

Chiếc đũa huynh đệ – phụ thân

Từ khúc: chiếc đũa huynh đệ

Luôn hướng ngươi đòi lấy cũng không từng nói cám ơn ngươi

Thẳng đến lớn lên về sau mới hiểu cho ngươi không dễ dàng

Mỗi lần rời đi luôn trang làm thoải mái đích bộ dáng

Mỉm cười nói trở về đi xoay người lệ thấp đáy mắt

Nghĩ nhiều cùng từ trước giống nhau khiên ngươi ấm áp bàn tay

Chính là ngươi không ở ta bên cạnh thác gió mát sao đi an khang

Thời gian thời gian chậm một chút đi không cần tái cho ngươi tái biến lão liễu

Ta nguyện dùng ta hết thảy đổi ngươi năm tháng dài lưu

Cả đời mạnh hơn đích ba ba ta tài cán vì ngươi làm chút cái gì

Bé nhỏ không đáng kể đích quan tâm nhận lấy đi

Cám ơn ngươi làm đích hết thảy hai tay khởi động nhà của chúng ta

Luôn đem hết tất cả đem tốt nhất cho ta

Ta là của ngươi kiêu ngạo sao không còn tại cho ta mà lo lắng sao không

Ngươi vướng bận đích đứa nhỏ a lớn lên lạp ~~~~~

Nghĩ nhiều cùng từ trước giống nhau khiên ngươi ấm áp bàn tay

Chính là ngươi không ở ta bên cạnh thác gió mát sao đi an khang

Thời gian thời gian chậm một chút đi không cần tái cho ngươi tái biến lão liễu

Ta nguyện dùng ta hết thảy đổi ngươi năm tháng dài lưu

Cả đời mạnh hơn đích ba ba ta tài cán vì ngươi làm chút cái gì

Bé nhỏ không đáng kể đích quan tâm nhận lấy đi

Cám ơn ngươi làm đích hết thảy hai tay khởi động nhà của chúng ta

Luôn đem hết tất cả đem tốt nhất cho ta

Ta

Đường nhân – Tôn Tử Hàm


Đường nhân

Từ khúc: tôn tử hàm

Diễn xướng: tôn tử hàm

Nhất như tạc nhật chúc hỏa bạn biển chu tương tùy

Na hữu đường nhân bất đổng đào túy

Ngã cô chu nhĩ yểu điệu ngạn thượng hữu ẩn hối

Nhất đạp vạn lí dữ thùy tương tùy

Nhĩ xuyên thác liễu giá trang chẩm năng hữu khoái nhạc

Tái thượng nhất tằng yên chi dã bao mĩ

Nhất thanh kiết nhiên nhi chỉ đình tiền đích tiên pháo

Vọng tưởng đồng nhĩ hoa phát đích tâm tác phế

Nhĩ thuyết bất yếu tự tác tự thụ tự kỷ sang tạo thương bi

Thùy đô khả dĩ triệt để vong kí thùy

Nhĩ thuyết quá vãng bất cập hồi thủ biệt hậu hối liễu tài hội

Tưởng phương thiết pháp bả nhĩ truy hồi

Nhĩ thuyết cô độc thị thi nhân ứng cai cụ hữu đích thể hội

Tả ca đích nhân tựu ứng cai hữu thương bi

Ngã điểm nhất ti chúc hỏa nhất thì phiếm lạm liễu tư niệm

Tả thủ tiểu điều danh tự khiếu hậu hối

Nhĩ xuyên thác liễu giá trang chẩm năng hữu khoái nhạc

Tái thượng nhất tằng yên chi dã bao mĩ

Nhất thanh kiết nhiên nhi chỉ đình tiền đích tiên pháo

Vọng tưởng đồng nhĩ hoa phát đích tâm tác phế

Nhĩ thuyết bất yếu tự tác tự thụ tự kỷ sang tạo thương bi

Thùy đô khả dĩ triệt để vong kí thùy

Nhĩ thuyết quá vãng bất cập hồi thủ biệt hậu hối liễu tài hội

Tưởng phương thiết pháp bả nhĩ truy hồi

Nhĩ thuyết cô độc thị thi nhân ứng cai cụ hữu đích thể hội

Tả ca đích nhân tựu ứng cai hữu thương bi

Ngã điểm nhất ti chúc hỏa nhất thì phiếm lạm liễu tư niệm

Tả thủ tiểu điều danh tự khiếu hậu hối

Nhĩ thuyết bất yếu tự tác tự thụ tự kỷ sang tạo thương bi

Thùy đô khả dĩ triệt để vong kí thùy

Nhĩ thuyết quá vãng bất cập hồi thủ biệt hậu hối liễu tài hội

Tưởng phương thiết pháp bả nhĩ truy hồi

Nhĩ thuyết cô độc thị thi nhân ứng cai cụ hữu đích thể hội

Tả ca đích nhân tựu ứng cai hữu thương bi

Ngã điểm nhất ti chúc hỏa nhất thì phiếm lạm liễu tư niệm

Tả thủ tiểu điều danh tự khiếu hậu hối

 

 

Đường nhân

Từ khúc: tôn tử hàm

Biểu diễn: tôn tử hàm

Như nhau hôm qua ánh nến bạn thuyền con cùng tùy

Nào có đường nhân không hiểu say mê

Ta cô thuyền ngươi yểu điệu trên bờ có mịt mờ

Một bước ngàn dặm cùng ai cùng tùy

Ngươi mặc lầm đồ cưới có thể nào có khoái hoạt

Trở lên một tầng son cũng bao mĩ

Một tiếng líu lo mà chỉ đình tiền đích pháo

Vọng tưởng đồng ngươi tóc bạc đích tâm trở thành phế thãi

Ngươi nói không cần tự làm tự chịu chính mình sáng tạo bi thương

Ai đều có thể hoàn toàn quên ai

Ngươi đã nói hướng không kịp quay đầu đừng hối hận mới có thể

Tìm đem ngươi truy quay về

Ngươi nói cô độc là thi nhân hẳn là có đích thể hội

Viết ca đích nhân nên có thương tích bi

Ta điểm một tia ánh nến nhất thời tràn ra tưởng niệm

Viết thủ cười nhỏ tên gọi hối hận

Ngươi mặc lầm đồ cưới có thể nào có khoái hoạt

Trở lên một tầng son cũng bao mĩ

Một tiếng líu lo mà chỉ đình tiền đích pháo

Vọng tưởng đồng ngươi tóc bạc đích tâm trở thành phế thãi

Ngươi nói không cần tự làm tự chịu chính mình sáng tạo bi thương

Ai đều có thể hoàn toàn quên ai

Ngươi đã nói hướng không kịp quay đầu đừng hối hận mới có thể

Tìm đem ngươi truy quay về

Ngươi nói cô độc là thi nhân hẳn là có đích thể hội

Viết ca đích nhân nên có thương tích bi

Ta điểm một tia ánh nến nhất thời tràn ra tưởng niệm

Viết thủ cười nhỏ tên gọi hối hận

Ngươi nói không cần tự làm tự chịu chính mình sáng tạo bi thương

Ai đều có thể hoàn toàn quên ai

Ngươi đã nói hướng không kịp quay đầu đừng hối hận mới có thể

Tìm đem ngươi truy quay về

Ngươi nói cô độc là thi nhân hẳn là có đích thể hội

Viết ca đích nhân nên có thương tích bi

Ta điểm một tia ánh nến nhất thời tràn ra tưởng niệm

Viết thủ cười nhỏ tên gọi hối hận